Yeni Satın Alınan Araç İçin Ruhsat Nasıl Çıkarılır?

Yeni satın alınan aracın ruhsatını çıkarmadan önce aracın özel tüketim vergilerinin aracın satın alındığı bayii tarafından yatırılması ve faturalanması gerekmektedir.Ruhsat çıkarmadan önce aracın faturasının kesilmesi gerekir. Ruhsat çıkarmak için araç faturası ve teknik belgesi de çıkarılmış olmalıdır.Araçların özel tüketim vergisi ödenmemiş ve trafik sigortası yapılmamışsa ruhsat çıkarılamaz.Plaka ve ruhsat işlemleri trafik şubelerinden yapılabilir. Araç faturası kimin üzerineyse ruhsat işlemleri için trafik şubesine o kişinin başvurması gerekir.

Araç plakaları trafik şubeleri tarafından verilir. Ruhsat işlemleri için tüm belgeler tam ise araç tescil belgesi ile trafik belgesi tanzim edilir. Gerekli belgeler bilgisayar ortamında doldurulur. Hazırlanan araç tescil belgesi ile trafik belgesinin üzerinde trafik memuru ve amirinin imzasının olması gerekir.

Aracın maliyeye kaydedilmesi için trafik şubesinde hazırlanan belgelerin vergi dairesine gönderilmesi gerekir. Ruhsat bandrol ücreti ruhsatın çıkış tarihinden itibaren ilk 1 ay içinde yatırılmalıdır.
Trafik şubesinde matbu evraklar ile plaka basımı için ücretler ayrı ödenir. Trafik şubelerinde matbu evraklar ve plaka dışında herhangi bir ek ücret veya bağış alınmaz.

Bir cevap yazın